وضعیت ممنوعیت ورزش در شهرهای ایران+ تصویر

وضعیت ممنوعیت ورزش در شهرهای ایران+ تصویر

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

استخرهای سرپوشیده و باشگاه‌های ورزشی، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد و نیز باشگاه‌های ورزشی سالنی در ۳۳۷ شهر کشور مجوز فعالیت نخواهند داشت.