وضعیت کسری بودجه ایران در سال آینده

وضعیت کسری بودجه ایران در سال آینده

شنبه ۲۷ دی - اقتصادی

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی نوشت: میزان فروش نفت ایران تاثیر زیادی در میزان کسری بودجه سال آینده خواهد داشت.