وضع عوارض بر صادرات خرما درصورت افزایش قیمت در مبدا/خرمای ماه رمضان تامین است

وضع عوارض بر صادرات خرما درصورت افزایش قیمت در مبدا/خرمای ماه رمضان تامین است

شنبه ۱۰ اسفند - اقتصادی

رییس انجمن ملی خرمای ایران با اعلام این‌که با افزایش قیمت خرما در مبدا، عوارض صادرات برای آن وضع خواهد شد، از تامین خرما برای ماه رمضان به اندازه کافی خبر داد.