ویتنام ۵ – اردن ۳/ اولین تیم یک‌چهارم نهایی با پنالتی مشخص شد