ویدئو / دهقان: منتظر کسی نمانده‌ام و در گرو آمدن کسی نیستم

ویدئو / دهقان: منتظر کسی نمانده‌ام و در گرو آمدن کسی نیستم

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

سردار حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است، می‌گوید دولت احتمالیِ آینده‌اش دولت شهروندان قدرتمند ایرانی، فارغ از تبعیض‌های مختلف است. او در نشست خبری خود در وزارت کشور، در واکنش به احتمالِ ماندن یا کناره‌گرفتنش تا زمان رأی‌گیری انتخابات، گفت: من منتظر کسی نمانده‌ام و در گرو آمدن کسی نیستم.