ویژگی “دستیار رانندگی گوگل” تقریبا آماده است

ویژگی “دستیار رانندگی گوگل” تقریبا آماده است

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

گوگل سال گذشته وعده آماده شدن حالت “دستیار رانندگی” را برای سیستم عامل اندروید داده بود اما تاکنون به تعویق افتاده است و اکنون به نظر می رسد به صورت آزمایشی برای برخی کاربران فعال شده است.