پاسداشت نمایش‌سازان این بار نه در کنارهم که در سینه فردفرد آنان برگزار می‌شود

پاسداشت نمایش‌سازان این بار نه در کنارهم که در سینه فردفرد آنان برگزار می‌شود

چهارشنبه ۲۰ فروردین - فرهنگی

تهران – ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیام خود برای روز ملی هنرهای نمایشی آورد: پاسداشت نمایش‌سازان و تماشاچیان آنها، این‌بار اما نه با در کنار هم بودن که در سینه فردفرد آنان و دیگرانی که از بساط دغدغه بیماری به‌ناگزیر گسترش یافته در جهان، اندوهگینند، برگزار خواهد شد.