پانزدهمین زن برنده نوبل ادبیات

پانزدهمین زن برنده نوبل ادبیات

پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۴۹ - فرهنگی

با معرفی «اولگا توکارچوک» به عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات، به نظر می‌رسد این جایزه در تصمیمش برای «دوری از مردمحوری» جدی است.