پاکستان، بازار فراموش‌شده صادرکنندگان ایرانی

پاکستان، بازار فراموش‌شده صادرکنندگان ایرانی

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اقتصادی

پاکستان همسایه شرقی ایران که در طول سال بیش‌از ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد؛ کمتر از یک‌درصد این نیاز خود را از طریق محصولات ایرانی پوشش می‌دهد.