پایان جشنواره داستان‌نویسی رضوی به زبان ترکی

پایان جشنواره داستان‌نویسی رضوی به زبان ترکی

مراسم پایانی دومین جشنواره ملی داستان‌نویسی رضوی به زبان ترکی با رونمایی از کتاب آثار منتخب نخستین دوره جشنواره برگزار شد.