پایان زد و بند در یکی از دفاتر اسناد رسمی گرگان

پایان زد و بند در یکی از دفاتر اسناد رسمی گرگان

پنج شنبه ۱۵ خرداد - سیاست

رئیس‌کل دادگستری گلستان از تشکیل پرونده برای یکی از دفاتر اسناد رسمی گرگان خبرداد.