پایان ماه عسل واشنگتن ـ پکن

پایان ماه عسل واشنگتن ـ پکن

چهارشنبه ۱۲ آذر - سیاست

آلبرت کوچویی، گوینده پیشکسوت رادیو هر روز با مرور تیترها و سرفصل‌های رسانه های جهان، مهمترین اخبار دنیا را روایت می‌کند. مهمترین اخباری که امروز کوچویی به آنها پرداخته است، علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و وضعیت شیوع ویروس کرونا و کنترل آن در جهان، به موضوعات دیگری همچون چالش های آمریکا و چین بر سر اسلحه اختصاص دارد.