پایان ۲ رویداد تجسمی در یک روز

پایان ۲ رویداد تجسمی در یک روز

سه شنبه ۱۲ اسفند - فرهنگی

یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران و هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران ۱۰ بهمن ماه به کار خود پایان می‌دهند.