پایتخت تئاتر جهان با «شیرشاه» برمی‌گردد

پایتخت تئاتر جهان با «شیرشاه» برمی‌گردد

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- محله برادوی نیویورک، پایتخت تئاتر جهان، پس از بیش از یک سال تعطیلی کرونایی با سه مورد از موفق‌ترین نمایش‌های تاریخ تئاتر از جمله «شیرشاه» بازگشایی می‌شود.