پایش ۳۴ مخاطره زمین‌شناختی ایران در سازمان زمین شناسی

پایش ۳۴ مخاطره زمین‌شناختی ایران در سازمان زمین شناسی

چهارشنبه ۱۴ خرداد - علمی

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با بیان اینکه از ۴۳ مخاطره طبیعی دنیا ۳۴ مخاطره در ایران رخ می‌دهد و سازمان زمین شناسی وظیفه شناسایی تمام این مخاطرات را دارد،‌گفت: در این راستا ترانشه ایجاد شده در انتهای اتوبان همت موزه‌ای برای مطالعه زلزله است که در حال حاضر این پروژه متوقف شده است.