پخش مستندی از شناسایی و دستگیری جاسوسان امریکایی

پخش مستندی از شناسایی و دستگیری جاسوسان امریکایی

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۲:۰۰ - سیاست

وزیر اطلاعات از پخش مستندی از شناسایی و دستگیری جاسوسان امریکایی فردا (دوشنبه)خبر داد.