پذیرش دانشجو در رشته علوم شناختی ۴ دانشگاه

پذیرش دانشجو در رشته علوم شناختی ۴ دانشگاه

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۵۶ - علمی

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت: علوم شناختی ۶ بخش علمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در علم و فناوری سرنوشت‌ساز است.