پرداخت بدون تاخیرحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احکام جدید

پرداخت بدون تاخیرحقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با احکام جدید

چهارشنبه ۰۷ آبان - اجتماعی

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان کشور گفت: حقوق و مزایای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که احکام جدید مستمری را دریافت می کنند، بدون تاخیر سه ماهه پرداخت خواهد شد.