پروتئین‌ها چگونه پردازش اطلاعات را در مغز کنترل می‌کنند؟

پروتئین‌ها چگونه پردازش اطلاعات را در مغز کنترل می‌کنند؟

شنبه ۲۹ خرداد - سیاست

پژوهشگران آلمانی در بررسی جدید خود، نقش پروتئین‌ها را در کنترل پردازش اطلاعات مغز ارزیابی کردند