پرویز اسماعیلی: توافق وین با لغو عملی تحریم‌ها در دسترس است

پرویز اسماعیلی: توافق وین با لغو عملی تحریم‌ها در دسترس است

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

سفیر کشورمان در کرواسی با اعتقاد به این که توافق وین با لغو عملی تحریم‌ها در دسترس است، گفت : سیاست خارجی در ایران، حاصل یک فرایند و اجماع حاکمیتی است و با تغییر دولت‌ها، تغییر نمی‌کند.