پسر شوماخر از فصل آینده در فرمول‌۱

پسر شوماخر از فصل آینده در فرمول‌۱

شنبه ۰۴ بهمن - ورزشی

تهران- ایرنا- پسر راننده آلمانی و پرافتخار فرمول۱ از فصل آینده در این مسابقات حاضر خواهد شد.