پلمب تاکنون ۱۰۰ واحد غیرمجاز اقامتی در یزد

پلمب تاکنون ۱۰۰ واحد غیرمجاز اقامتی در یزد

جمعه ۲۶ دی - فرهنگی

مدیرزکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یزد با اشاره به پلمب ۱۰۰ واحد غیرمجاز اقامتی در یزد، گفت: حفظ سلامت مردم اولویت فعالیت تاسیسات گردشگری است لذا با واحدهای متخلف برخورد و پلمب خواهند شد.