پلیس و وزارت بهداشت ۴۸۰۰ میلیارد تومان خرج روی دست ما گذاشتند

پلیس و وزارت بهداشت ۴۸۰۰ میلیارد تومان خرج روی دست ما گذاشتند

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۰۴:۲۲ - اقتصادی

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه عوارض پلیس راهور و وزارت بهداشت بیش از ۲۰ درصد حق بیمه تولیدی در رشته شخص ثالث را به خود اختصاص می‌دهند، گفت: این مساله بر شدت زیان‌دهی بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اضافه کرده است؛ به طوری که در شش سال گذشته بالغ بر ۴۸۰۰ میلیارد تومان میلیارد از این محل به بیمه ایران هزینه تحمیل شده است.