پهپادی که به مسلسل مجهز است!

پهپادی که به مسلسل مجهز است!

جمعه 13 دسامبر ساعت 08:58 - علمی

یک شرکت‌ ترکیه‌ای، نوعی پهپاد ابداع کرده که به یک مسلسل مجهز است و می‌تواند با دقت به اهداف مورد نظر شلیک کند.