پورمختار: مدرک دانشگاهی دلیل کافی برای نمایندگی مجلس نیست

پورمختار: مدرک دانشگاهی دلیل کافی برای نمایندگی مجلس نیست

شنبه 07 دسامبر ساعت 12:16 - سیاست

نماینده مردم در مجلس گفت: تجربه برای قانون گذاری خیلی مهم است صرف داشتن مدرک حتی در سطوح و مقاطع بالا کفایت نمی کند.