پیام حسین انتظامی در آغاز جشنواره‌ی فیلم کودک

پیام حسین انتظامی در آغاز جشنواره‌ی فیلم کودک

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۱:۱۱ - فرهنگی

ریس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری در پیامی بر اهمیت نقش کودکان و نوجوانان در جامعه تاکید کرد.