پیام معاون حقوقی رئیس جمهور در پی به وقوع پیوستن دو رخداد هولناک در دشت برچی کابل و مسجدالاقصی

پیام معاون حقوقی رئیس جمهور در پی به وقوع پیوستن دو رخداد هولناک در دشت برچی کابل و مسجدالاقصی

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

جنیدی در پی به وقوع پیوستن دو رخداد هولناک در دشت برچی کابل و مسجدالاقصی پیامی صادر کرد.