پیروزی استقلال مقابل راکا اسپورت برزیل با دبل تبریزی