پیشنهادات شغلی، در چنگ دانشجویان ژاپنی!

پیشنهادات شغلی، در چنگ دانشجویان ژاپنی!

جمعه ۰۱ مرداد - سیاست

بسیاری از دانشجویان ژاپنی که به زودی فارغ‌التحصیل می‌شوند،‌ پیشنهادات خوب شغلی دریافت کرده‌اند.