پیشنهادی برای ایفای «مسئولیت اجتماعی» در دوران کرونا و ایام محرم

پیشنهادی برای ایفای «مسئولیت اجتماعی» در دوران کرونا و ایام محرم

پنج شنبه ۰۶ آذر - اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی همزمان با شیوع مجدد کرونا و نزدیکی ایام محرم به مردم پیشنهاد کرد تا نذورات خود را صرف تهیه اقلام بهداشتی برای نیازمندان و مراکز درمانی کنند.