پیشنهاد رشوه اعضای شورای تهران برای تایید صلاحیت تهمت بسیار سنگینی است

پیشنهاد رشوه اعضای شورای تهران برای تایید صلاحیت تهمت بسیار سنگینی است

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: با آقای نوروزی نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره خبر پیشنهاد رشوه سه عضو فعلی شورای شهر جهت تائید صلاحیت خود، صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که چنین صحبتی رانه درباره اعضای شورای شهر تهران و نه هیچ کدام از شورای شهر کشور عنوان نکرده‌اند.