پیشنهاد ریاض به سوریه؛ کاهش ارتباط با تهران در مقابل مشارکت در بازسازی

پیشنهاد ریاض به سوریه؛ کاهش ارتباط با تهران در مقابل مشارکت در بازسازی

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

روزنامه الاخبار در تحلیلی نوشت که عربستان پس از ناامیدی از آمریکا پیشنهاد مشارکت در بازسازی سوریه در مقابل کاهش روابط دمشق با تهران را داده است.