پیشنهاد یک میلیارد یورویی آلمان برای جلوگیری از تحریم گازی آمریکا

پیشنهاد یک میلیارد یورویی آلمان برای جلوگیری از تحریم گازی آمریکا

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

برلین برای جلوگیری از وضع تحریمهای آمریکا علیه خط لوله نورد استریم ۲ که گاز را مستقیما از روسیه به آلمان وارد می کند، پیشنهاد کرده بود یک میلیارد یورو برای ساخت دو پایانه گاز طبیعی مایع هزینه کند.