پیش بینی احداث خانه‌های هلال در ۴۰ هزار نقطه روستایی

پیش بینی احداث خانه‌های هلال در ۴۰ هزار نقطه روستایی

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

رئیس جمعیت هلال احمر کشور از پیش بینی احداث خانه‌های هلال در حدود ۴۰ هزار نقطه روستایی خبر داد.