پیگیری برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه علمی

پیگیری برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه علمی

چهارشنبه ۲۶ خرداد - سیاست

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از پیگیری تشکیل صندوق حمایت از توسعه علمی کشور به منظور تجمیع منابع و اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های علمی، پژوهشی و فناوری خبر داد.