پیگیری روند اجرای توافقات ایران و آذربایجان در تماس تلفنی مقامات دو کشور

پیگیری روند اجرای توافقات ایران و آذربایجان در تماس تلفنی مقامات دو کشور

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

رئیس دفتر رئیس جمهوری با پیگیری روند پیشرفت اجرای توافقات ایران و آذربایجان بر تسریع در عملیاتی شدن پروژه های مشترک همکاری دو کشور از جمله سد خدا آفرین، قزل قلعه سی و پل آستراچای، تاکید کرد.