پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

پیگیری طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه گفت: طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه  تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و به طور روزانه پیگیری‌ها ادامه دارد.