چرا ایرانی‌ها از کتاب «بیشعوری» استقبال کردند؟

چرا ایرانی‌ها از کتاب «بیشعوری» استقبال کردند؟

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی میراث فرهنگی از دلایل فروش بالای کتاب «بیشعوری» در ایران گفت.