چرا زنان متاهل جراحی زیبایی انجام می‌دهند؟

چرا زنان متاهل جراحی زیبایی انجام می‌دهند؟

پنج شنبه ۰۶ آذر - علمی

بر اساس یافته‌های به دست آمده از یک مطالعه؛ عوامل مختلف فردی، خانوادگی- زناشویی و فرهنگی- اجتماعی باعث می‌شود که زنان متاهل، اقدام به انجام جراحی‌های زیبایی کنند.