چرا پول دیر به باشگاه نفت آبادان رسید؟

چرا پول دیر به باشگاه نفت آبادان رسید؟

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان درباره علت دیر رسیدن پول به باشگاه صنعت نفت آبادان، توضیخاتی ارائه داد.