چقدر از کارت سوخت استقبال شد؟

چقدر از کارت سوخت استقبال شد؟

پنج شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ - اقتصادی

چندین ماه است که طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی وارد مرحله اجرایی شده اما گفته می‌شود علی‌رغم اقداماتی همچون کاهش ظرفیت سهمیه کارت سوخت جایگاه داران، هنوز این طرح مورد استقبال قرار نگرفته است.