«چقدر چک می‌کنید؟!»

«چقدر چک می‌کنید؟!»

چهارشنبه ۲۶ خرداد - اقتصادی

رواج واژه‌های عمومی انگلیسی در زبان فارسی که کلمه‌های زبان فارسی را کنار زده‌ و بیشترین کاربرد را در گفتار و نوشتارمان یافته‌اند، در مطلبی مورد انتقاد قرار گرفته است.