چهار شرکت جدید بیمه در راه است

چهار شرکت جدید بیمه در راه است

شنبه ۱۵ آذر - اقتصادی

رئیس کل بیمه مرکزی از تاسیس چهار شرکت بیمه ای جدید خبر داد.