چه مراکز و افرادی مجاز به ارایه خدمات پرستاری در منزل هستند؟

چه مراکز و افرادی مجاز به ارایه خدمات پرستاری در منزل هستند؟

سه شنبه ۱۲ اسفند - اجتماعی

ارائه خدمات پرستاری در منزل بویژه برای بیماری‌های مزمن موضوعی است که چندسالی است رونق گرفته؛ مقوله‌ای که مانند هر خدمت جدید دیگری در حوزه سلامت مشکلات و اما و اگرهایی پیش روی آن قرار دارد…