چه کسی در ماه رمضان بخشیده نمی‌شود؟

چه کسی در ماه رمضان بخشیده نمی‌شود؟

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

عمل ابزار انسان برای رسیدن به کمال مطلوب است. این کمال مطلوب، یا رسیدن به بهشت است، یا دور افتادن از جهنم است، یا مقام عبودیت و بندگی حضرت حق است.