کادر درمان با وجود تحریم‌ها مقتدرانه ایستاده‌اند

کادر درمان با وجود تحریم‌ها مقتدرانه ایستاده‌اند

یکشنبه ۰۵ بهمن - فرهنگی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی گفت:ایثار نه به معنای جنگ بلکه احترام به حقوق دیگران است و در این دوران نیز جلوه‌های مختلف ایثار را مشاهده می‌کنیم