کادر فنی تیم ملی فوتسال، بدون دستمزد و قرارداد

کادر فنی تیم ملی فوتسال، بدون دستمزد و قرارداد

یکشنبه ۰۵ بهمن - ورزشی

کادر فنی تیم ملی فوتسال بدون دستمزد و قرارداد مشغول به فعالیت است و کمیته فوتسال نیز اقدامی در این زمینه انجام نداده است.