کارشناسان مذهبی بر تشکیل مجمع ملی فعالان مردمی اربعین تاکید کردند

کارشناسان مذهبی بر تشکیل مجمع ملی فعالان مردمی اربعین تاکید کردند

شنبه ۱۵ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- پنجمین گردهمایی ملی فعالان مردمی عرصه اربعین (هیأت‌ها، مواکب، کاروان‌ها و مبلغان) روز یکشنبه به صورت مجازی برگزار شد و شرکت کنندگان بر لزوم تشکیل مجمع ملی فعالان مردمی اربعین تاکید کردند.