کاریکاتورهایی با زبان هشدار

کاریکاتورهایی با زبان هشدار

یکشنبه ۰۵ بهمن - فرهنگی

تهران- ایرنا- داور رشته کاریکاتور جشنواره تجسمی فجر در تشریح آثار انتخابی گفت: مخاطبان بخش کاریکاتور جشنواره فجر با آثاری مرتبط با اتفاقات روز جامعه روبرو خواهند شد که با زبان طنز و لطیف بیان شده و یک هشداری هم درون خود دارند. ‏