کانال شکنی جدید یورو

کانال شکنی جدید یورو

شنبه ۰۴ بهمن - اقتصادی

ارزش هر یورو از ۱.۲ دلار نیز عبور کرد.